QUESTIONS
& ANSWERS
QnA LogoYhteystiedot

Ruoan verkkokaupan strategia jalkautuu vasta, kun siitä syntyy puheenaihe!

Missä kohtaa te olette menossa?

Tiedän kyllä miten, mutta en tiedä miksi!

Ruoan verkkokauppa on Suomessa voimakkaassa KASVUSSA. Mitä brändien pitäisi tehdä, ollakseen kasvussa ensimmäisten joukossa mukana?

Arvioimme, että pt-kaupassa perinteisen myymälän suhteellinen merkitys laskee ja ruoan verkkokauppa kasvaa. Vuoden päästä verkkokaupan osuus pt:stä on jo 6%.

Etujoukoissa operoivat brändit vahvistuvat ja korjaavat suurimmat hyödyt, sillä osuuksia jaetaan nyt.

Tuoteryhmätason shopper-tutkimuksia on tehty pitkään ja tehdään yhä sekä tavarantoimittajien että kaupan taholta. Ostojen suunnitelmallisuusaste, hyllyn luona vietetty aika, sekä esillepanojen houkuttelevuus ovat asioita, joita mitataan säännöllisesti. Tämä kaikki siis perinteisessä myymälässä. Vastaavaa tietoa ei ruoan verkkokaupan puolelta ole, koska pääsääntöisesti on luotettu verkkokaupan algoritmien tuottamaan dataan.

Miten rikastaa ruoan verkkokaupan algoritmejä kvalitatiivisen ostokäyttäytymistutkimuksen keinon? Mihin kysymyksiin sen avulla saadaan vastaus? Kuinka voimme hyödyntää TUOTERYHMÄTASON tutkimus-insighteja ruoan verkkokaupan kehittämishankkeissa yhteistyössä kaupan kanssa?

Miten saadaan kategorian pioneerikuluttajat ja heavy userit motivoitua ensimmäiseen verkko-ostokseen?

  • Kuinka syntyy asiakasymmärrys emootio-puolen asioihin?
  • Miten luodaan lisäostoksia ja synnytetään kanta-asiakkuutta?
  • Miten lisätään kategorian ostamisen helppoutta ja verkko-ostamisen elämyksellisyyttä?
  • Minkälaisia voisivat olla brändin ruoan verkko-ostamisen superkokemukset?
  • Kuinka suuri osuus ostoista on impulssiostoja?
  • Minkälainen tuoteryhmittely ja segmentointi ovat kuluttajalähtöisiä ruoan verkkokaupassa?
  • Miten lisätään kategorian tuotteiden ”esillepanon” houkuttelevuutta ja ”hyllynäkyvyyttä”?

QnA®-metodiikan ja kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset helpottavat brändejä hahmottamaan ruoan verkkokaupan kuluttajakäyttäytymistä, sekä luomaan strategian ja tiekartan konkreettisille kaupallisille toimenpiteille.

Saatu tieto vahvistaa myös omalta osaltaan yhteistyötä tavarantoimittajien ja kaupan välillä.

Miksi ja keitä varten QnA syntyi?

QnA® syntyi tuskastumisen seurauksena ruoan verkkokaupan vuosia vallinneeseen kehittymättömyyteen. Näkijät ja tekijät eivät toistaiseksi ole kohdanneet, tai sitten ne eivät ole ymmärtäneet toisiaan.

QnA®:n taustalta löytyy vuosien kokemus sekä vähittäiskaupasta että tavarantoimittajan puolelta. Meitä yhdistää mm. ostokäyttäytyminen, brändit, markkinointiviestintä ja category management.

HOMMA ON TOIMINUT MAINIOSTI MM. SEURAAVIEN YRITYSTEN KANSSA

Lantmännen Unibake, Metsä Tissue, Orkla, Soul Mate Company ja Vaasan Oy.

Ole reippaasti yhteydessä, niin kerromme lisää. Verkkotapaamisen aikana saat tiiviin ja kattavan tietopaketin aiheesta. Voidan toki jutella puhelimessakin. Yhteystiedot löydät alta.

QnA® – Questions and Answers

Kalasataman Trooli
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki

Markku Mäenpää
+358 50 3100 651
markku@qna.fi